Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
22.09.202308.10.2023

Pronájem části pozemku parc.č. 1086/9 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
22.09.202308.10.2023

Pronájem části pozemku parc.č. 2654/55 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
19.09.202305.10.2023

Uzavření dodatku č.1 na pozemky parc. č. 264/1, 268/3, 277/7, 278/1, 279/1 a 2192/1 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
13.09.202329.09.2023

Pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.09.202330.09.2023

Volný prostor sloužící podnikání č. 15, Hostinského 1533, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
01.09.202330.09.2023

Nabídka na pronájem prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout