Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
05.03.202429.03.2024

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
04.03.202419.03.2024

Záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
22.02.202412.03.2024

Volný prostor sloužící podnikání č. 8, Hostinského 1533, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
21.02.202408.03.2024

Pronájem části pozemku parc.č. 2653 a části pozemku parc. č. 2571/3 v k. ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

Vytisknout