Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
29.05.202016.06.2020

pronájem části poz. ul. Kálikova
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
18.05.202002.06.2020

Nabídka pronájmu bytu č. 377 za měsíční smluvní nájemné
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
18.05.202005.06.2020

Záměr pronájmu 2 parkovacích stání v objektu PLCNB
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
18.05.202005.06.2020

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání - technické zázemí PLCNB
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
18.05.202005.06.2020

Záměr pronájmu prostor sloužící podnikání - PLCNB
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
15.05.202001.06.2020

pronájem části poz.parc.č. 2860/14 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
11.05.202002.06.2020

pronájem části poz.parc.č. 2023 k.ú. Jinonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout