Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
11.07.201828.07.2018

pronájem části poz. 2342/295 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
11.07.201801.09.2018

Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.07.201801.09.2018

Volný prostor sloužící podnikání č. 4, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
02.07.201819.07.2018

uzavření dodatku k NS na poz.parc.č. 2229/1 a 2229/13 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
02.05.201801.08.2018

Nabídka k pronájmu/pachtu - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout