(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0116/2019 7 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0115/2019 7 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a stavby v areálech škol - předávací protokoly středa 11. prosince 2019
UZ 0114/2019 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0113/2019 7 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2860/10 a parc. č. 2864/1 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0112/2019 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 265/1, parc. č. 265/2, parc. č. 265/3, parc. č. 266 a parc. č. 2689 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0111/2019 7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2342/623 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0110/2019 7 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2909/1 a parc.č. 2915 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0109/2019 7 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2214/1 a parc.č. 2685/1 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0108/2019 7 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2909/1 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0107/2019 7 Prodej pozemku parc. č. 97/23 v k.ú. Stodůlky středa 11. prosince 2019
UZ 0106/2019 7 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0105/2019 7 Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0104/2019 7 Statut fondu občanských obřadů městské části Praha 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0103/2019 7 Aktualizace Statutu regionálního periodika zpravodaje STOP (Stodůlecký posel) středa 11. prosince 2019
UZ 0102/2019 7 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2020 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0101/2019 7 Žádosti o dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní činnosti mládeže středa 11. prosince 2019
UZ 0100/2019 7 Žádost o uvolnění finančních prostředků z prodeje BJ pro Odbor školství a OMBAI středa 11. prosince 2019
UZ 0099/2019 7 Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2019 středa 11. prosince 2019
UZ 0098/2019 7 Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2020 středa 11. prosince 2019
UZ 0097/2019 7 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 11. prosince 2019
UZ 0096/2019 7 Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2019 středa 11. prosince 2019
UZ 0095/2019 7 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2019 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2019 středa 11. prosince 2019
UZ 0094/2019 6 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 18. září 2019
UZ 0093/2019 6 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 18. září 2019
UZ 0092/2019 6 Nové stavby v areálu MŠ Vlachova 1501 - předávací protokoly středa 18. září 2019
UZ 0091/2019 6 Změna názvu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 13: MŠ, Praha 13, Husníkova 2075, MŠ, Praha 13, Mezi Školami 2323, MŠ, Praha 13, Vlasákova 955 středa 18. září 2019
UZ 0090/2019 6 Úplatné postoupení pohledávek středa 18. září 2019
UZ 0089/2019 6 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2829 v k.ú. Stodůlky středa 18. září 2019
UZ 0088/2019 6 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky středa 18. září 2019
UZ 0087/2019 6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 162/190 a parc. č. 172/1 v k.ú. Stodůlky středa 18. září 2019
123

M - Mimořádná schůze