(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0372/2018 20 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 20. června 2018
UZ 0371/2018 20 Informace o dosažení souladu ÚMČ Praha 13 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) středa 20. června 2018
UZ 0370/2018 20 Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024 středa 20. června 2018
UZ 0369/2018 20 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2017 středa 20. června 2018
UZ 0368/2018 20 Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2018 a stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období let 2018 - 2022 středa 20. června 2018
UZ 0367/2018 20 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 středa 20. června 2018
UZ 0366/2018 20 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2228/1 v k.ú. Stodůlky středa 20. června 2018
UZ 0365/2018 20 Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 11 středa 20. června 2018
UZ 0364/2018 20 Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu středa 20. června 2018
UZ 0363/2018 20 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 středa 20. června 2018
UZ 0362/2018 20 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 20. června 2018
UZ 0361/2018 20 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 20. června 2018
UZ 0360/2018 20 Informace o provedených kontrolách a auditu na ÚMČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2018 středa 20. června 2018
UZ 0359/2018 20 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 20. června 2018
UZ 0358/2018 20 Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2018 středa 20. června 2018
UZ 0357/2018 20 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018 středa 20. června 2018
UZ 0356/2018 20 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 20. června 2018
UZ 0355/2018 19 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 18. dubna 2018
UZ 0354/2018 19 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0353/2018 19 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice středa 18. dubna 2018
UZ 0352/2018 19 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0351/2018 19 Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0350/2018 19 Prodej pozemku parc. č. 2651/10 odděleného od pozemku parc. č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0349/2018 19 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0348/2018 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 středa 18. dubna 2018
UZ 0347/2018 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018 středa 18. dubna 2018
UZ 0346/2018 19 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 18. dubna 2018
UZ 0345/2018 19 Smlouva o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s. středa 18. dubna 2018
UZ 0344/2018 19 Změna využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 18. dubna 2018
UZ 0343/2018 19 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 18. dubna 2018
12

M - Mimořádná schůze