(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0388/2018 21 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 19. září 2018
UZ 0387/2018 21 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 19. září 2018
UZ 0386/2018 21 Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2019 středa 19. září 2018
UZ 0385/2018 21 Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit středa 19. září 2018
UZ 0384/2018 21 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/28, 1236/78, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky středa 19. září 2018
UZ 0383/2018 21 Darovací smlouva na pozemek parc.č. 2278, k.ú. Stodůlky, od společnosti Skanska Reality, a.s. středa 19. září 2018
UZ 0382/2018 21 Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 160/29, parc. č. 162/56, parc. č. 162/63, parc. č. 162/190, parc. č. 172/1, parc. č. 2185/1, parc. č. 2185/2 a parc. č. 2189/1 v k.ú. Stodůlky středa 19. září 2018
UZ 0381/2018 21 Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2018 středa 19. září 2018
UZ 0380/2018 21 Žádost o finanční dotaci na zabezpečení kulturní památky kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Stodůlky středa 19. září 2018
UZ 0379/2018 21 Návrh smlouvy o převodu nemovitých věcí DPS - kupní smlouva středa 19. září 2018
UZ 0378/2018 21 Informace o provedených kontrolách na ÚMČ Praha 13 středa 19. září 2018
UZ 0377/2018 21 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 19. září 2018
UZ 0376/2018 21 Aktualizace usnesení středa 19. září 2018
UZ 0375/2018 21 Rozpočtové změny za měsíc červen - srpen 2018 středa 19. září 2018
UZ 0374/2018 21 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 středa 19. září 2018
UZ 0373/2018 21 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové středa 19. září 2018
UZ 0372/2018 20 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 20. června 2018
UZ 0371/2018 20 Informace o dosažení souladu ÚMČ Praha 13 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) středa 20. června 2018
UZ 0370/2018 20 Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024 středa 20. června 2018
UZ 0369/2018 20 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2017 středa 20. června 2018
UZ 0368/2018 20 Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2018 a stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období let 2018 - 2022 středa 20. června 2018
UZ 0367/2018 20 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 středa 20. června 2018
UZ 0366/2018 20 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2228/1 v k.ú. Stodůlky středa 20. června 2018
UZ 0365/2018 20 Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 11 středa 20. června 2018
UZ 0364/2018 20 Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu středa 20. června 2018
UZ 0363/2018 20 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 středa 20. června 2018
UZ 0362/2018 20 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 20. června 2018
UZ 0361/2018 20 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 20. června 2018
UZ 0360/2018 20 Informace o provedených kontrolách a auditu na ÚMČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2018 středa 20. června 2018
UZ 0359/2018 20 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 20. června 2018
123

M - Mimořádná schůze