(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0028/2018 2 Předávací protokol - svěření movitého majetku ZŠ Kuncova 1580 středa 12. prosince 2018
UZ 0027/2018 2 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 12. prosince 2018
UZ 0026/2018 2 FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit středa 12. prosince 2018
UZ 0025/2018 2 Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele středa 12. prosince 2018
UZ 0024/2018 2 Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 středa 12. prosince 2018
UZ 0023/2018 2 Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu středa 12. prosince 2018
UZ 0022/2018 2 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 12. prosince 2018
UZ 0021/2018 2 Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019 středa 12. prosince 2018
UZ 0020/2018 2 Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2018 středa 12. prosince 2018
UZ 0019/2018 2 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 12. prosince 2018
UZ 0018/2018 2 Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2018 středa 12. prosince 2018
UZ 0017/2018 2 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 středa 12. prosince 2018
UZ 0016/2018 1 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí pondělí 29. října 2018
UZ 0015/2018 1 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2019 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0014/2018 1 Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 13 podpisem doložky k právním úkonům pro volební období 2018 - 2022 pondělí 29. října 2018
UZ 0013/2018 1 Ustavení politických klubů pro volební období 2018 - 2022 pondělí 29. října 2018
UZ 0012/2018 1 Stanovení počtu členů ZMČ Praha 13 uvolněných pro výkon funkce pro volební období 2018 - 2022 pondělí 29. října 2018
UZ 0011/2018 1 Volba předsedů a tajemníků ostatních výborů ZMČ Praha 13 pro volební období 2018 - 2022 pondělí 29. října 2018
UZ 0010/2018 1 Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2018 - 2022 (volba předsedy, místopředsedy, 3 členů a tajemníka výboru) pondělí 29. října 2018
UZ 0009/2018 1 Kontrolní výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2018 - 2022 (volba předsedy, místopředsedy, 3 členů a tajemníka výboru) pondělí 29. října 2018
UZ 0008/2018 1 Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru pondělí 29. října 2018
UZ 0007/2018 1 Ustavení výborů ZMČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0006/2018 1 Stanovení kompetencí členů Rady MČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0005/2018 1 Volba členů Rady MČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0004/2018 1 Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0003/2018 1 Stanovení počtu místostarostů, volba místostarostů a určení jejich kompetencí pondělí 29. října 2018
UZ 0002/2018 1 Volba starosty městské části Praha 13 a určení jeho kompetencí pondělí 29. října 2018
UZ 0001/2018 1 Schválení volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 13 pondělí 29. října 2018
UZ 0388/2018 21 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 19. září 2018
UZ 0387/2018 21 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 19. září 2018
1234

M - Mimořádná schůze