(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0350/2019 M 2 Revokace usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0304/2019 ze dne 24.6.2019 pondělí 5. srpna 2019
UR 0349/2019 13 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změna kompetencí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce) pondělí 29. července 2019
UR 0348/2019 13 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad pondělí 29. července 2019
UR 0347/2019 13 Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech pondělí 29. července 2019
UR 0346/2019 13 Zařazení ředitelek MŠ zřizovaných MČ Praha 13 do 11. platové třídy pondělí 29. července 2019
UR 0345/2019 13 Stanovení platu nově jmenované ředitelce ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 pondělí 29. července 2019
UR 0344/2019 13 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 29. července 2019
UR 0343/2019 13 Převody movitého majetku základních a mateřských škol pondělí 29. července 2019
UR 0342/2019 13 Nové stavby v areálu MŠ Vlachova 1501 - předávací protokoly pondělí 29. července 2019
UR 0341/2019 13 Žádost o parkovací místo pondělí 29. července 2019
UR 0340/2019 13 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - občerstvení v objektu radnice pondělí 29. července 2019
UR 0339/2019 13 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/056/2019/OMBI ze dne 20.03.2019 pondělí 29. července 2019
UR 0338/2019 13 Pronájem části pozemku parc. č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudování vodovodní přípojky pondělí 29. července 2019
UR 0337/2019 13 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42 vše v k.ú. Stodůlky s revitalizací bytového domu Kettnerova 2049 pondělí 29. července 2019
UR 0336/2019 13 Smlouva o výpůjčce mezi HMP zast. TSK hl.m. Prahy a MČ Praha 13 a smlouva o výpůjčce mezi MČ Praha 13 a společností Czech Photo Centre, s.r.o. - výpůjčka částí pozemků parc.č. 2943 a 2934, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0335/2019 13 Pronájem částí pozemku parc.č. 2705/30, parc.č. 2705/34 a parc.č. 2235/12 vše v k.ú. Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0334/2019 13 Pronájem pozemku parc. č. 97/23 v k.ú. Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0333/2019 13 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2160/236 v k.ú. Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0332/2019 13 Pronájem části pozemku parc.č. 2205/5 v k.ú. Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0331/2019 13 Stanovisko ke stavbě "Novostavba viladomy Stodůlky" na pozemcích parc.č. 658 a parc.č. 660/1, vše v k.ú.Stodůlky pondělí 29. července 2019
UR 0330/2019 13 Smlouva o připojení č.7591348 s firmou PREdistribuce, a.s. pondělí 29. července 2019
UR 0329/2019 13 Smlouva o připojení za sítí NN č.8831706345 s firmou PREdistribuce a.s. pondělí 29. července 2019
UR 0328/2019 13 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.34072822/2 pondělí 29. července 2019
UR 0327/2019 13 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Fingerova 2186 pondělí 29. července 2019
UR 0326/2019 13 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 29. července 2019
UR 0325/2019 13 Průzkum k parkovacím zónám pondělí 29. července 2019
UR 0324/2019 13 Jmenování odpovědného politika pro program "Místní agenda 21" pondělí 29. července 2019
UR 0323/2019 13 Změna právního postavení KD Mlejn, o.p.s., na zapsaný ústav pondělí 29. července 2019
UR 0322/2019 13 Smlouva o spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s. pondělí 29. července 2019
UR 0321/2019 13 Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro MČ Praha 13 - Dílčí smlouva pondělí 29. července 2019
12345...

M - Mimořádná schůze