(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0506/2023 20 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy /odpady/ pondělí 20. listopadu 2023
UR 0505/2023 20 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 20. listopadu 2023
UR 0504/2023 20 Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě (ev. č. S/458/179/0803/Z/2004) uzavřené dne 7.9.2004 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0503/2023 20 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0502/2023 20 Žádost o ubytování v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 a prodloužení smluv o nájmu služebního bytu ve školách v MČ Praha 13 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0501/2023 20 Žádost o poskytnutí slevy z nájemného z důvodu vodovodní havárie v pronajatých prostorech spol. Cheops, s. r. o., v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0500/2023 20 Žádost nájemce prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o souhlas se stavebními úpravami pondělí 20. listopadu 2023
UR 0499/2023 20 Prodloužení nájmů prostorů sloužících podnikání v Poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0498/2023 20 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0497/2023 20 Ukončení nájmů v objektu Kuncova 2573/3a, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0496/2023 20 Rozšíření účelu nájmu prostoru sloužícího podnikání číslo 101 v objektu Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0495/2023 20 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 101, ul. Přecechtělova 2227, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0494/2023 20 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 15 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0493/2023 20 Ukončení nájmu v Poliklinice Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0492/2023 20 Předávací protokol - svěření movitého majetku příspěvkové organizaci pondělí 20. listopadu 2023
UR 0491/2023 20 Stanovisko pro MHMP k záměru pronájmu souboru pozemků parc. č. 2160/133, parc. č. 2160/290, parc. č. 2161/5, parc. č. 2161/9 a parc. č. 2161/10, vše v k. ú. Stodůlky pondělí 20. listopadu 2023
UR 0490/2023 20 Stanovisko pro MHMP k pronájmu částí pozemků v k. ú. Třebonice formou pachtu pondělí 20. listopadu 2023
UR 0489/2023 20 Stanovisko k vybudování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 132 v k. ú. Třebonice pondělí 20. listopadu 2023
UR 0488/2023 20 Stanovisko ke stavebním úpravám bytového domu v ul. Hostinského č. p. 1537 - 1539 a Vackova 1540 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0487/2023 20 Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/291, parc. č. 2342/467 a parc. č. 2342/555 v k. ú. Stodůlky, za účelem výstavby nových přípojkových skříní elektro pondělí 20. listopadu 2023
UR 0486/2023 20 Výpůjčka pozemku parc. č. 2780/199 v k. ú. Stodůlky, za účelem stavby "Doplnění veřejného osvětlení v ul. Mezi školami x Petržílkova" pondělí 20. listopadu 2023
UR 0485/2023 20 Pronájem části pozemků parc. č. 2245/3 a parc. č. 2246/21 v k. ú. Stodůlky za účelem rekonstrukce stávajícího parkovacího zálivu před novostavbou "BD Armády" pondělí 20. listopadu 2023
UR 0484/2023 20 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Život 90, z. ú. pondělí 20. listopadu 2023
UR 0483/2023 20 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0482/2023 20 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0481/2023 20 Dodatek číslo 6 smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM 2 a jeho servisu, č. S/830/009/1501/D/2003 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0480/2023 20 Dodatky k mandátním smlouvám se společností CENTRA, a. s. pondělí 20. listopadu 2023
UR 0479/2023 20 Personální změna ve výboru finančním ZMČ Praha 13 pondělí 20. listopadu 2023
UR 0478/2023 20 Přísedící OS pro Prahu 5 - splnění zákonné povinnosti pondělí 20. listopadu 2023
UR 0477/2023 20 Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13" pondělí 20. listopadu 2023
12345...

M - Mimořádná schůze