(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0440/2019 17 Ochrana zájmových pozemků ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 13 pondělí 7. října 2019
UR 0439/2019 17 Urbanistická studie Sluneční náměstí pondělí 7. října 2019
UR 0438/2019 17 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol v roce 2020 pondělí 7. října 2019
UR 0437/2019 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 7. října 2019
UR 0436/2019 17 Prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 7. října 2019
UR 0435/2019 17 Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/436 a parc.č 2131/441, vše v k.ú. Stodůlky a vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2131/442 v k.ú. Stodůlky se stavbou "Obnova kabelové trasy VN, opto, ul. Zvoncovitá, Archeologická, Praha 13 - Stodůlky" pondělí 7. října 2019
UR 0434/2019 17 Pronájem pozemku parc.č. 2131/677 a části pozemku parc.č. 2131/531, zastavěné administrativní budovou a zpevněnou plochou pondělí 7. října 2019
UR 0433/2019 17 Pronájem pozemků a části pozemků parc.č. 2131/674, 2131/531, 2131/532, 2131/533, zastavěných garážovým domem a vjezdy pondělí 7. října 2019
UR 0432/2019 17 Úprava usnesení č. UR 0264/2019 ze dne 10.6.2019 pondělí 7. října 2019
UR 0431/2019 17 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 154 v k.ú. Třebonice se změnou stavby rodinného domu pondělí 7. října 2019
UR 0430/2019 17 Výpověď nájemní smlouvy č. S/397/061/1602/B/2014 ze dne 11.08.2014 pondělí 7. října 2019
UR 0429/2019 17 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 7. října 2019
UR 0428/2019 17 Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2019 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování pondělí 7. října 2019
UR 0427/2019 17 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkčního využití území na pozemcích parc.č. 162/136 a část parc. 162/149, k.ú. Stodůlky, Praha 5 a vyjmutí území z podmíněnosti staveb zkráceným postupem pondělí 7. října 2019
UR 0426/2019 17 Bytový dům Nad Jezerem Praha 5 - Stodůlky, ul. Husníkova na pozemcích parc. č. 2860/211, 2860/212, 2860/151, 2860/152, 2860/42 v katastrálním území Stodůlky pondělí 7. října 2019
UR 0425/2019 17 Rozpočtové změny za měsíc říjen 2019 pondělí 7. října 2019
UR 0424/2019 16 Stanovisko Rady městské části Praha 13 k provozovně VAFO Chrášťany pondělí 23. září 2019
UR 0423/2019 16 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění pondělí 23. září 2019
UR 0422/2019 16 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.117 v poliklinice Janského 2254, Praha 5 pondělí 23. září 2019
UR 0421/2019 16 Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 165/3 a parc. č. 165/4 v k.ú. Třebonice pondělí 23. září 2019
UR 0420/2019 16 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2654/60, parc. č. 2654/61 a parc. č. 2654/6 v k.ú. Stodůlky pondělí 23. září 2019
UR 0419/2019 16 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2245/1 a parc.č. 2688/27, vše v k.ú. Stodůlky, s přístavbou k rodinnému domu pondělí 23. září 2019
UR 0418/2019 16 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky k výstavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1128 v k.ú. Stodůlky pondělí 23. září 2019
UR 0417/2019 16 Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. S/402/087/1602/B/2016 ze dne 03.10.2016 pondělí 23. září 2019
UR 0416/2019 16 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 23. září 2019
UR 0415/2019 16 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2020 pondělí 23. září 2019
UR 0414/2019 16 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. pondělí 23. září 2019
UR 0413/2019 16 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení z důvodu neuveřejnění smlouvy v Registru smluv pondělí 23. září 2019
UR 0412/2019 16 Uzavření dohody k propůjčení licence na dobu neurčitou k užívání chráněné značky „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ pondělí 23. září 2019
UR 0411/2019 16 Informační koncepce pondělí 23. září 2019
12345...

M - Mimořádná schůze