USNESENÍ RADY č. UR 0460/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0460/2022 ze dne 21.11.2022

6. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o použití finančních prostředků z Fondu reprodukce majetku, fondu investic a schválení výkupu odepsaného vozu

Rada městské části

I. schvaluje

1. použití finančních prostředků Střediska sociálních služeb Prahy 13 z Fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši 850.000 Kč (vč. DPH) na zakoupení nového vozidla pro pečovatelskou službu Střediska sociálních služeb Prahy 13,

2. ocenění vozidla FIAT DOBLO, SPZ 9A1 4527 společností Srba servis s.r.o. ve výši 40.000 Kč (včetně DPH) a prodej tohoto vozu protiúčtem oproti koupi nového vozidla

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13, RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 12.12.2022

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13, RNDr. Jiřího Maška, CSc. předložit Komisi škodní a pro likvidaci majetku RMČ Praha 13 na její nejbližší jednání žádost o vyřazení vozidla FIAT DOBLO, SPZ 9A1 4527 z evidence majetku organizace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (99 kB)