USNESENÍ RADY č. UR 0383/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0383/2017 ze dne 28.08.2017

39. Zvýšení platu časovým postupem ředitelce MŠ U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994

Rada městské části

I. bere na vědomí

zvýšení platu ředitelce MŠ U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994 paní Lence Veselé v důsledku zvýšení platového tarifu časovým postupem s účinností od 1. září 2017

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nový platový výměr vypracovaný odborem školství pro paní ředitelku Lenku Veselou s účinností od 1. září 2017

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41772276_104601.pdf (97,3 kB)