USNESENÍ RADY č. UR 0459/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0459/2022 ze dne 21.11.2022

5. Žádosti o dotace na pokrytí zvýšených nákladů na energie, sportovní organizace

Rada městské části

I. schvaluje

1. dotace v celkové výši 650.000 Kč pro:
• Asociace pro volný čas, sport a kulturu, z. s., ve výši 50.000 Kč
• AŠSK, ŠSK při ZŠ Janského ve výši 35.000 Kč
• SK Motorlet, spolek ve výši 50.000 Kč
• Pohyb Praha, z. s., ve výši 50.000 Kč
• SK Velká Ohrada, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Panters Praha, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Senior fitnes, z. s., ve výši 15.000 Kč
• Dance Heaven, s. r. o., ve výši 50.000 Kč
• BK HB Basket Praha, z. s., ve výši 50.000 Kč
• TJ Sokol Stodůlky, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Taekwondo WTF klub Praha, z. s., ve výši 50.000 Kč
• SK Hala Lužiny, z. s., ve výši 50.000 Kč
• Mgr. Zdeněk David (MTS Akademie) ve výši 50.000 Kč
• SK Jeremi, z. s., ve výši 50.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 19.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (99,3 kB)