USNESENÍ RADY č. UR 0374/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0374/2017 ze dne 28.08.2017

29. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice se stavebními úpravami a nástavbou rodinného domu č.p. 38 v ul. K Řeporyjím

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice se stavebními úpravami a nástavbou rodinného domu č.p. 38 v ul. K Řeporyjím, ve vlastnictví XXXXX XXXX X XXX XXXX, dle předložené projektové dokumentace

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit žadateli stanovisko RMČ Praha 13 prostřednictvím odboru MBAI

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 15.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41875187_104258.pdf (98,2 kB)