USNESENÍ RADY č. UR 0462/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0462/2022 ze dne 21.11.2022

9. Účetní závěrky příspěvkových organizací k 30.9.2022

Rada městské části

I. schvaluje

učetní závěrky příspěvkových organizací k 30.9.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (93,2 kB)