USNESENÍ RADY č. UR 0312/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0312/2018 ze dne 25.06.2018

22. Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu; rozšíření ubytování v apartmánu č. 5 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5; prodloužení přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, P5

Rada městské části

I. schvalujea) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880, P5,uzavřené s pí XXXXXXX XXXXXXXXXXXo 1 rok

b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Večerníček, Praha 13, Vlachova 1501, P5,uzavřené s pí XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXo 1 rok

c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v DDM Stodůlky, Chlupova 1800, P5,uzavřené s p.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXo 1 rok

d) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Bronzová 2027, P5, uzavřené s p.XXXXX XXXXXXXXo 1 rok

e) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu ve FZŠ, Praha 13, Brdičkova 1878, P5, uzavřené s p.XXXXXXXXXX XXXXX o 1 rok

f) rozšíření smlouvy o ubytování v apartmánu č. 5 uzavřené s pí XXXXXX XXXXXXXXX o 2. pokoj

g) prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení Heranova 1547, P5, uzavřené s pí XXXXXX XXXXXXXXX o 1 rok

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebních bytů dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2018

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat dodatek ke smlouvě o ubytování; informovat SF Ikon o prodloužení ubytování v ubytovacím zařízení MČ P13 dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (100,5 kB)