USNESENÍ RADY č. UR 0182/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0182/2018 ze dne 23.04.2018

13. Vyhlášení dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

Rada městské části

I. schvaluje

1. pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

2. formulář žádosti o poskytnutí dotace - program A

3. formulář žádosti o poskytnutí dotace - program B - sociální služby

4. formulář žádosti o poskytnutí dotace - program B - návazné služby

II. souhlasí

s vyhlášením dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018 dle předložených „Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018“

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi zajistit prostřednictvím OSP vyhlášení dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 25.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94,5 kB)