USNESENÍ RADY č. UR 0080/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0080/2018 ze dne 26.02.2018

16. Smlouva o výpůjčce sloupů veřejného osvětlení

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení s firmou TRADE CENTRE PRAHA a.s. na instalaci dopravních cyklistických značek na cyklookruhu "Za prací a zábavou" a závěsných květináčů před radnicí MČ Praha 13

II. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi podepsat smlouvu o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení s firmou TRADE CENTRE PRAHA a.s. na instalaci dopravních cyklistických značek na cyklookruhu "Za prací a zábavou" a závěsných květináčů před radnicí MČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (96 kB)