USNESENÍ RADY č. UR 0181/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0181/2018 ze dne 23.04.2018

12. Memorandum - Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha 13 a Plzeňským Prazdrojem, a.s. - "projekt Respektuj 18!"

Rada městské části

I. souhlasí

s memorandem o spolupráci

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat memorandum - Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha 13 a Plzeňským Prazdrojem, a.s. - "projekt Respektuj 18!"

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (92,4 kB)