USNESENÍ RADY č. UR 0378/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0378/2017 ze dne 28.08.2017

34. Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.118 v obj. polikliniky Hostinského 1533,Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 118 v obj. poliklinky Hostinského 1533, P5, o celkové výměře 14,23 m2, na dobu neurčitou, za účelem využití prostoru jako kancelář, za navrženou částku 1.300 Kč/m2 /rok, spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 5 - Stodůlky, IČ : 629 30 117, se sídlem Zázvorkova 2003/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5

II. souhlasí

s umístěním sídla spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 5 - Stodůlky, na adresu polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty podepsat novou nájemní smlouvu se spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 5 - Stodůlky, IČ: 629 30 117 a " Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku " na adrese Hostinského 1533, Praha 5

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

29.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41835125_130327.pdf (95,7 kB)