USNESENÍ RADY č. UR 0465/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0465/2022 ze dne 21.11.2022

12. Personální změny ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČ
a) odvolat ze stávající Správní rady SFZ paní Anetu Ečekovou Maršálovou
b) jmenovat do Správní rady SFZ paní Ivanu Todlovou

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (94,4 kB)