USNESENÍ RADY č. UR 0361/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0361/2017 ze dne 28.08.2017

15. Pověření Ing. Jaroslava Mareše vedením ekonomického odboru

Rada městské části

I. souhlasí

s návrhem na pověření Ing. Jaroslava Mareše - tajemníka ÚMČ Praha 13 - vedením ekonomického odboru

II. pověřuje

tajemníka Ing. Jaroslava Mareše vedením ekonomického odboru s účinností od 28. 8. 2017

III. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi provést příslušné pracovně právní kroky

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 28.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41798747_103719.pdf (92,7 kB)