USNESENÍ RADY č. UR 0342/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0342/2019 ze dne 29.07.2019

32. Nové stavby v areálu MŠ Vlachova 1501 - předávací protokoly

Rada městské části

I. souhlasí

s převodem nových staveb v areálu MŠ Večerníček, Praha 13, Vlachova 1501

1/ mlhoviště s povrchem SmartSoft v hodnotě 272.228,22 Kč

2/ hraci plochy s povrchem SmartSoft v hodnotě 325.850,58 Kč na MČ Praha 13

II. doporučuje

ZMČschválit převod nových staveb v areálu MŠ Večerníček, Praha 13, Vlachova 1501

1/ mlhoviště s povrchem SmartSoft v hodnotě 272.228,22 Kč

2/ hrací plochy s povrchem SmartSoft v hodnotě 325.850,58 Kč na MČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (97,1 kB)