USNESENÍ RADY č. UR 0343/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 29.07.2019

USNESENÍ číslo UR 0343/2019 ze dne 29.07.2019

33. Převody movitého majetku základních a mateřských škol

Rada městské části

I. schvaluje

bezúplatné převody movitého majetku ze ZŠ Kuncova 1580 na následující školy

1/ FZŠ Mezi Školami 2322 v celkové výši 99.175,75 Kč

2/ MŠ Mezi Školami 2323 v celkové výši 63.430,50 Kč

3/ MŠ Podpěrova 1880 v celkové výši 31.112, Kč

4/ ZŠ Janského 2189 v celkové výši 121.204,40 Kč

5/ ZŠ Bronzová 2027 v celkové výši 97.858 Kč

6/ MŠ Janského 2187 v celkové výši 0,00 Kč

7/ MŠ Vlasákova 955 v celkové výši 138.472,24 Kč

8/ MŠ Hostinského 1534 v celkové výši 31.993,10 Kč

9/ MŠ Vlachova 1501 v celkové výši 40.386,90 Kč

10/ MŠ Janského 2188 v celkové výši 15.680 Kč

11/ MŠ Trávníčkova 1747 v velkové výši 26.501,80 Kč

12/ ZŠ Janského 2189 v celkové výši 30.928 Kč

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (96 kB)