USNESENÍ RADY č. UR 0302/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0302/2018 ze dne 25.06.2018

12. Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořízení licencí k produktům Microsoft

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření Prováděcí smlouvy s firmou SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, na nákup licencí Exchange serveru 2016 včetně klientů

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové ve spolupráci s INF a OLP dopracovat návrh Prováděcí smlouvy s firmou SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, na nákup licencí Exchange server 2016 včetně klientů

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.07.2018

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat Prováděcí smlouvu s firmou SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, na nákup licencí Exchange serveru 2016 včetně klientů

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (95,6 kB)