(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0011/2020 1 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol pondělí 13. ledna 2020
UR 0010/2020 1 Zvýšení platu ředitelky ZŠ časovým postupem pondělí 13. ledna 2020
UR 0009/2020 1 Úprava platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 a vedoucího RO Kozel pondělí 13. ledna 2020
UR 0008/2020 1 Jmenování nového člena školské rady při ZŠ Mládí 135 a ZŠ Janského 2189 pondělí 13. ledna 2020
UR 0007/2020 1 Souhlas pro MHMP k pronájmu části pozemku parc. č. 162/265 v k.ú. Stodůlky pondělí 13. ledna 2020
UR 0006/2020 1 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2026 s oplocením pozemku parc.č. 1692, vše v k.ú. Jinonice pondělí 13. ledna 2020
UR 0005/2020 1 Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1569/28, parc.č. 1569/286 a sousedního pozemku parc.č. 2245/3, vše v k.ú. Stodůlky, se stavbou "Stodůlky, K Zahrádkám-nová RS 4190 ATÚ-etapa 2" pondělí 13. ledna 2020
UR 0004/2020 1 Souhlas s úpravou Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky pondělí 13. ledna 2020
UR 0003/2020 1 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 13. ledna 2020
UR 0002/2020 1 Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 pondělí 13. ledna 2020
UR 0001/2020 1 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2019 - III. část pondělí 13. ledna 2020

M - Mimořádná schůze