(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0537/2019 21 Návrh programu pro 7. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 11.12.2019 pondělí 2. prosince 2019
UR 0536/2019 21 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 2. prosince 2019
UR 0535/2019 21 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a stavby v areálech škol - předávací protokoly pondělí 2. prosince 2019
UR 0534/2019 21 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 112 v obj. Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 2. prosince 2019
UR 0533/2019 21 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 120 v obj. Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 2. prosince 2019
UR 0532/2019 21 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 154 v k.ú. Třebonice pondělí 2. prosince 2019
UR 0531/2019 21 Nařízení odvodu z fondu investic 7 příspěvkovým organizacím pondělí 2. prosince 2019
UR 0530/2019 21 Povolení převodu finančních prostředků z rezervního fondu 3 škol do fondu investic na předfinancování 2. části Výzvy 20 pondělí 2. prosince 2019
UR 0529/2019 21 Převod movitého majetku základních škol pondělí 2. prosince 2019
UR 0528/2019 21 Smart City plán MČ Praha 13 pondělí 2. prosince 2019
UR 0527/2019 21 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 2. prosince 2019
UR 0526/2019 21 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 2. prosince 2019
UR 0525/2019 21 Souhlas s úpravou Smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky pondělí 2. prosince 2019
UR 0524/2019 21 Smlouva o zpracování osobních údajů CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o. pondělí 2. prosince 2019
UR 0523/2019 21 Aktualizace Statutu regionálního periodika zpravodaje STOP (Stodůlecký posel) pondělí 2. prosince 2019
UR 0522/2019 21 Schválení Závěrkového listu, tj. potvrzení o uzavření burzovního obchodu na trhu PXE, na nákup elektrické energie dle § 64 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek pondělí 2. prosince 2019
UR 0521/2019 21 Žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn a změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Praha 13 k 1. 12. 2019 pondělí 2. prosince 2019
UR 0520/2019 21 Žádost o uvolnění finančních prostředků z prodeje BJ pro Odbor školství a OMBAI pondělí 2. prosince 2019
UR 0519/2019 21 Žádosti o dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní činnosti mládeže pondělí 2. prosince 2019
UR 0518/2019 21 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2019 pondělí 2. prosince 2019
UR 0517/2019 20 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 18. listopadu 2019
UR 0516/2019 20 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 18. listopadu 2019
UR 0515/2019 20 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za II. pololetí školního roku 2018/2019 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0514/2019 20 Předávací protokol - svěření movitého majetku objektu Kozel pondělí 18. listopadu 2019
UR 0513/2019 20 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0512/2019 20 Návrh na pronájem prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0511/2019 20 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a smlouvy o nájmu bytu pondělí 18. listopadu 2019
UR 0510/2019 20 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0509/2019 20 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 18. listopadu 2019
UR 0508/2019 20 Zřízení sídla společnosti v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
12345...

M - Mimořádná schůze