(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0123/2023 6 Návrh programu pro 3. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 29.03.2023 pondělí 20. března 2023
UR 0122/2023 6 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2021/2022 pondělí 20. března 2023
UR 0121/2023 6 Přiznání osobního příplatku ředitelce "Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955" pondělí 20. března 2023
UR 0120/2023 6 Žádost o prodloužení nebo uzavření smlouvy o nájmu bytu pondělí 20. března 2023
UR 0119/2023 6 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání o spolunájemce pondělí 20. března 2023
UR 0118/2023 6 Žádost o souhlas s instalací klimatizačních jednotek v pronajatém prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5 pondělí 20. března 2023
UR 0117/2023 6 Prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu, prodloužení podnájemních smluv v bytech HMP a smluv o ubytování v ubytovacím zařízení MČ Praha 13, Heranova 1547, Praha 5 pondělí 20. března 2023
UR 0116/2023 6 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 20. března 2023
UR 0115/2023 6 Ukončení nájmu dohodou pondělí 20. března 2023
UR 0114/2023 6 Stavební úprava pondělí 20. března 2023
UR 0113/2023 6 Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor restaurace pondělí 20. března 2023
UR 0112/2023 6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 2342/676 v k. ú. Stodůlky pondělí 20. března 2023
UR 0111/2023 6 Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 2318/1 a parc. č. 2341/1, vše v k. ú. Stodůlky pondělí 20. března 2023
UR 0110/2023 6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 2315/20, 2315/21, 2315/30, 2315/38 a 2315/74 v k. ú. Stodůlky mezi MČ Praha 13, Bytovým družstvem Rotavská, a to se společností Vodafone Czech Republic, a. s. pondělí 20. března 2023
UR 0109/2023 6 Smlouva o centralizovaném zadávání při pořizování produktů a programových prostředků společnosti Cisco pondělí 20. března 2023
UR 0108/2023 6 Podmínky pro povolování nově zřizovaných vyhrazených parkovacích stání pro držitele průkazů ZTP či ZTP/P pondělí 20. března 2023
UR 0107/2023 6 Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Péče o zvláštní okrasnou zeleň - trávníky, vřesoviště a záhony v Nových Butovicích" pondělí 20. března 2023
UR 0106/2023 6 Organizace veřejné služby - pokračování spolupráce s Úřadem práce ČR pondělí 20. března 2023
UR 0105/2023 6 Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu pondělí 20. března 2023
UR 0104/2023 6 Žádosti o účelové dotace na podporu kultury a spolkové činnosti pondělí 20. března 2023
UR 0103/2023 6 Žádosti o účelové dotace na podporu sportu pondělí 20. března 2023
UR 0102/2023 6 Úprava účelu určení přidělených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2023 pondělí 20. března 2023
UR 0101/2023 6 Rozpočtové změny za měsíc březen 2023 - II. část pondělí 20. března 2023
UR 0100/2023 5 Návrh nařízení HLMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti HLMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 6. března 2023
UR 0099/2023 5 Aktualizace připomínek k návrhu nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád pondělí 6. března 2023
UR 0098/2023 5 Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případě ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 pondělí 6. března 2023
UR 0097/2023 5 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor mezi ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 (pronajímatel) a Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o. (nájemce) pondělí 6. března 2023
UR 0096/2023 5 Vyhlášení konkurzních řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 a ředitelky/ředitele Mateřské školy VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501 pondělí 6. března 2023
UR 0095/2023 5 Ocenění pedagogů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů pondělí 6. března 2023
UR 0094/2023 5 Návrh statutu komise rady MČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026: Komise pro rodinnou politiku pondělí 6. března 2023
12345

M - Mimořádná schůze