(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0402/2018 15 Návrh programu pro 21. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 19.09.2018 pondělí 10. září 2018
UR 0401/2018 15 Návrh obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy HMP pondělí 10. září 2018
UR 0400/2018 15 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 10. září 2018
UR 0399/2018 15 Přidělení ubytovací jednotky v ubytovně Bronzová 2572/4, Praha 5 pondělí 10. září 2018
UR 0398/2018 15 Ukončení smlouvy o pronájmu parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou pondělí 10. září 2018
UR 0397/2018 15 Zvýšení platu ředitelky MŠ časovým postupem pondělí 10. září 2018
UR 0396/2018 15 Změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou v nebytovém prostoru č.104, v obj.Běhounkova 2301,P5 pondělí 10. září 2018
UR 0395/2018 15 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 04.06.2018 č. 7721095909 pro pojištění exponátů během výstavy; dodatky ke Smlouvám o výpůjčce pondělí 10. září 2018
UR 0394/2018 15 Darovací smlouva na pozemek parc.č. 2278, k.ú. Stodůlky, od společnosti Skanska Reality, a.s. pondělí 10. září 2018
UR 0393/2018 15 Souhlas s uložením teplovodní a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 151/218 a parc. č. 151/219 v k.ú. Stodůlky pondělí 10. září 2018
UR 0392/2018 15 Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. S/615/266/1602/R/2009 ze dne 08.09.2009 pondělí 10. září 2018
UR 0391/2018 15 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/001/001/1602/K/2009 pondělí 10. září 2018
UR 0390/2018 15 Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. S/401/086/1602/W/2016 pondělí 10. září 2018
UR 0389/2018 15 Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu 2018 pondělí 10. září 2018
UR 0388/2018 15 Záměr na převedení vozidla CAS 32, T 815, 6x6 na městskou část Praha 13 od městské části Praha 17 pondělí 10. září 2018
UR 0387/2018 15 Návrh textu provozního řádu na Agility hřiště K Sopce ve správě odboru životního prostředí pondělí 10. září 2018
UR 0386/2018 15 Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2019 pondělí 10. září 2018
UR 0385/2018 15 Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit pondělí 10. září 2018
UR 0384/2018 15 Pojmenování domova pro seniory pondělí 10. září 2018
UR 0383/2018 15 Dodatek č. 1 ke smlouvě S/038/2018/MBAI se společností Swietelsky stavební s.r.o. pondělí 10. září 2018
UR 0382/2018 15 Návrh smlouvy o dílo na akci „DPS – realizace pobytového zázemí pro seniory" se společností Hochtief, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5 pondělí 10. září 2018
UR 0381/2018 15 Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024 pondělí 10. září 2018
UR 0380/2018 15 Návrh člena zastupitelstva T. Murňáka na zveřejnění názvu bodu na program zasedání ZMČ P13 dne 19.09.2018 pondělí 10. září 2018
UR 0379/2018 15 Kontrola zápisu ze 14. schůze rady ze dne 27.08.2018 - Revokace usnesení č. UR 0362/2018, bod č. 15 pondělí 10. září 2018
UR 0378/2018 14 Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy pondělí 27. srpna 2018
UR 0377/2018 14 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 27. srpna 2018
UR 0376/2018 14 Prodloužení smluv o ubytování v apartmánech v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 a ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, P5; prodloužení nájmu a přístřeší ve služebních bytech ve školách MČ P13 pondělí 27. srpna 2018
UR 0375/2018 14 Návrh na pronájem prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 27. srpna 2018
UR 0374/2018 14 Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13 pondělí 27. srpna 2018
UR 0373/2018 14 Přidělení ubytovací jednotky v ubytovně Bronzová 2572/4, Praha 5 pondělí 27. srpna 2018
12345...

M - Mimořádná schůze