(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0382/2023 15 Návrh programu pro 5. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 20.09.2023 pondělí 11. září 2023
UR 0381/2023 15 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 11. září 2023
UR 0380/2023 15 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Fakultní mateřské školy SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964 pondělí 11. září 2023
UR 0379/2023 15 Propachtování pozemků parc. č. 581/21, 581/23, 581/44 a 581/45, vše v k. ú. Třebonice pondělí 11. září 2023
UR 0378/2023 15 Vykoupení pozemků v k. ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 11. září 2023
UR 0377/2023 15 Prodej pozemků parc. č. 241/3 a 242/3 v k. ú. Stodůlky pondělí 11. září 2023
UR 0376/2023 15 Prodej pozemků parc. č. 1923, 1926 a 1930 v k. ú. Jinonice pondělí 11. září 2023
UR 0375/2023 15 Souhlas s kácením 1 ks stromu borovice černé Pinus nigra na pozemku parc. č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2023
UR 0374/2023 15 Souhlas s kácením 1 ks stromu ořešáku Juglans regia na pozemku parc. č. 16/6 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2023
UR 0373/2023 15 Ukončení prodeje nebytových jednotek podle usnesení ZMČ č. UZ 0301/2013 ze dne 11.9.2013 pondělí 11. září 2023
UR 0372/2023 15 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Stodůlky s navrhovanou novostavbou RD na parc. č. 738 a parc. č. 739, vše v k. ú. Stodůlky, k přípojkám IS a napojení vjezdu na pozemní komunikaci pondělí 11. září 2023
UR 0371/2023 15 Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/484 a parc. č. 2342/485, vše v k. ú. Stodůlky, s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, za účelem stavby „Praha 13 - Stodůlky, Ohrada 2, EVR, obnova kNN, S-149651" pondělí 11. září 2023
UR 0370/2023 15 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení k části pozemku parc. č. 2342/556 v k. ú. Stodůlky, se společností 7points, s. r. o., IČO 28323793 pondělí 11. září 2023
UR 0369/2023 15 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 11. září 2023
UR 0368/2023 15 Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2024 a hodnotící zpráva za rok 2023 pondělí 11. září 2023
UR 0367/2023 15 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 9021/08 na servis a revizní práce elektronické požární signalizace v objektu Radnice MČ Praha 13 pondělí 11. září 2023
UR 0366/2023 15 Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor Úřadu práce ČR pondělí 11. září 2023
UR 0365/2023 15 Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu pondělí 11. září 2023
UR 0364/2023 15 Návrh smlouvy o dílo na dodávku a montáž solární elektrárny na klíč se společností S-Power Business Solutions, s. r. o. pondělí 11. září 2023
UR 0363/2023 15 1. Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jany Horké 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Petra Koláře pondělí 11. září 2023
UR 0362/2023 15 Žádost o dotaci na podporu sportu pondělí 11. září 2023
UR 0361/2023 15 Rozpočtové změny za měsíc září 2023 pondělí 11. září 2023
UR 0360/2023 14 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1410802Š2015 uzavřené dne 18.5.2015 (parkovací stání na "Školním zimním stadionu") pondělí 28. srpna 2023
UR 0359/2023 14 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ve školách a DDM Stodůlky pondělí 28. srpna 2023
UR 0358/2023 14 Ukončení smlouvy o pronájmu parkovacího stání v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13) dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novou nájemkyní tohoto parkovacího místa pondělí 28. srpna 2023
UR 0357/2023 14 Pronájem parkovacího stání v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13) pondělí 28. srpna 2023
UR 0356/2023 14 Zvýšení platu ředitelky MŠ časovým postupem pondělí 28. srpna 2023
UR 0355/2023 14 Odvolání stávajících členů školských rad základních škol jmenovaných zřizovatelem a jmenování nových členů těchto rad pondělí 28. srpna 2023
UR 0354/2023 14 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a nové stavby v areálech škol - předávací protokoly pondělí 28. srpna 2023
UR 0353/2023 14 Převod movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13 pondělí 28. srpna 2023
12345...

M - Mimořádná schůze