(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0446/2020 19 Návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol pondělí 16. listopadu 2020
UR 0445/2020 19 Přidělení ubytovací jednotky v ubytovně Kuncova 1580/1, Praha 13 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0444/2020 19 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 16. listopadu 2020
UR 0443/2020 19 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 16. listopadu 2020
UR 0442/2020 19 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2239 v k.ú.Stodůlky s půdní vestavbou RD a rozšířením vjezdu pondělí 16. listopadu 2020
UR 0441/2020 19 Pronájem části pozemku parc.č. 2131/39 v k.ú. Stodůlky společnosti Termotech Praha, s.r.o. pondělí 16. listopadu 2020
UR 0440/2020 19 Výpůjčka části objektu občanské vybavenosti č.p. 1387 a částí pozemků parc.č. 2131/78 a 3121/131 v k.ú. Stodůlky, za účelem zřízení pevného odběrového místa COVID19 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0439/2020 19 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0438/2020 19 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2021 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0437/2020 19 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0436/2020 19 Smlouva o zpracování Plánu udržitelné městské mobility městské části Praha 13 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0435/2020 19 Informace o úředních hodinách pondělí 16. listopadu 2020
UR 0434/2020 19 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0433/2020 19 Souhlas s prominutím penále pondělí 16. listopadu 2020
UR 0432/2020 19 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce fontány v ulici Brdičkova" pondělí 16. listopadu 2020
UR 0431/2020 19 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace vnitrobloků Praha 13 - Rekonstrukce plochy ve vnitrobloku Trávníčkova - plocha u ZŠ“ pondělí 16. listopadu 2020
UR 0430/2020 19 Přijatá novela obecně závazné vyhlášky pondělí 16. listopadu 2020
UR 0429/2020 19 Darovací smlouva - Peněžní dar pondělí 16. listopadu 2020
UR 0428/2020 19 Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021 pondělí 16. listopadu 2020
UR 0427/2020 19 Rozpočtové změny za měsíc listopad 2020 - II. část pondělí 16. listopadu 2020
UR 0426/2020 18 Stanovisko ke změnám v Tržním řádu pondělí 2. listopadu 2020
UR 0425/2020 18 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1300802Š2015 uzavřené dne 29.4.2015 pondělí 2. listopadu 2020
UR 0424/2020 18 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 2. listopadu 2020
UR 0423/2020 18 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, smlouvy o nájmu bytu, smluv o ubytování a smlouvy o podnájmu pondělí 2. listopadu 2020
UR 0422/2020 18 Výpůjčka pozemku parc.č. 2909/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 2. listopadu 2020
UR 0421/2020 18 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2174/5 v k.ú. Stodůlky se stavbou plynovodního řadu pondělí 2. listopadu 2020
UR 0420/2020 18 Stanovisko pro MHMP k BÚP převodu parc. č. 2010/48, 106, 164, 165, 198, 199 v k.ú. Stodůlky pondělí 2. listopadu 2020
UR 0419/2020 18 Stavební úprava v objektu Lýskova 1593, Praha 13 pondělí 2. listopadu 2020
UR 0418/2020 18 Plán inventur na rok 2020 pondělí 2. listopadu 2020
UR 0417/2020 18 Návrh na vyhlášení koncesního řízení na zadání nadlimitní koncese na služby s názvem "Dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev vody pro ZŠ a MŠ v územním obvodu MČ Praha 13 na období 1.1.2021 – 31.12.2025" pondělí 2. listopadu 2020
12345...

M - Mimořádná schůze