(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0195/2021 8 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení pro výkon funkce ředitelky/ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 pondělí 26. dubna 2021
UR 0194/2021 8 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.112 a 117 v objektu Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 26. dubna 2021
UR 0193/2021 8 Ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 26. dubna 2021
UR 0192/2021 8 Žádost CITYLAB, spol. s.r.o., IČ 28442156, a SALUBRA, s.r.o., IČ 25741772, o souhlas se stavebními úpravami v pronajatém prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 26. dubna 2021
UR 0191/2021 8 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a smlouvy o ubytování; žádost nájemce bytu o snížení smluvního nájemného pondělí 26. dubna 2021
UR 0190/2021 8 Jednorázová sleva na nájmu pro nájemce ubytovací jednotky č. 4 v ubytovně učitelů Bronzová 2572/4, Praha 13 pondělí 26. dubna 2021
UR 0189/2021 8 Převody movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13 pondělí 26. dubna 2021
UR 0188/2021 8 Souhlas s opravou přístupových chodníků k bytovému domu Janského/Přecechtělova č.p. 2234-2240 na pozemku parc. č. 2342/315 v k.ú. Stodůlky pondělí 26. dubna 2021
UR 0187/2021 8 Souhlas s umístěním optických přípojek v objektech a pozemcích, svěřených do správy MČ P13 za účelem modernizace metalické sítě společností CETIN, a.s. pondělí 26. dubna 2021
UR 0186/2021 8 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemků parc. č. 2401/60, parc. č. 2401/61 a parc. č. 2401/62, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 26. dubna 2021
UR 0185/2021 8 1) Souhlas se zateplením rodinného domu č.p. 1367 v ul. Ke Koh-i-nooru 2) Pronájem části pozemku parc.č. 2208/1v k.ú. Stodůlky za účelem umístění lešení pondělí 26. dubna 2021
UR 0184/2021 8 Stanovisko pro MHMP k prodeji, eventuálně pronájmu, části pozemku parc.č. 26/33 v k.ú. Stodůlky pondělí 26. dubna 2021
UR 0183/2021 8 Pronájem částí pozemků parc.č.2018/1 a 2025, vše v k.ú. Jinonice, za účelem napojení na inženýrské sítě pondělí 26. dubna 2021
UR 0182/2021 8 Pronájem části pozemku parc. č. 1235/199 v k.ú. Stodůlky za účelem realizace kanalizační přípojky pondělí 26. dubna 2021
UR 0181/2021 8 Pronájem částí pozemků parc.č.2205/5 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení dočasného staveništního vjezdu pondělí 26. dubna 2021
UR 0180/2021 8 Smlouva o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a přístupu k síti Internet (školská síť) - AV-PARK s.r.o. pondělí 26. dubna 2021
UR 0179/2021 8 Smlouva o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a přístupu k síti Internet (školská síť) - Gymnázium J. Heyrovského pondělí 26. dubna 2021
UR 0178/2021 8 Revokace usn. UR 0122/2021 dne 29.3.2021 v bodě II/2 "Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro MČ Praha 13" pondělí 26. dubna 2021
UR 0177/2021 8 Revokace usnesení číslo UR 0632/2011 ze dne 7.12.2011 pondělí 26. dubna 2021
UR 0176/2021 8 Schválení zápisu do kroniky za rok 2020 pondělí 26. dubna 2021
UR 0175/2021 8 Nákup energie na komoditní burze pondělí 26. dubna 2021
UR 0174/2021 8 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 26. dubna 2021
UR 0173/2021 8 Smlouva o spolupráci mezi městskou částí Praha 13 a Václavem Třasákem pondělí 26. dubna 2021
UR 0172/2021 8 „Urbanistická studie Západní Město – aktualizace" pondělí 26. dubna 2021
UR 0171/2021 8 Žádost o dotaci na podporu sportu pondělí 26. dubna 2021
UR 0170/2021 8 Odvolání opatření o přerušení dotačních řízení v oblasti volného času pondělí 26. dubna 2021
UR 0169/2021 8 Rozpočtové změny za měsíc duben 2021 - II. část pondělí 26. dubna 2021
UR 0168/2021 7 Návrh na prominutí místního poplatku z pobytu pondělí 12. dubna 2021
UR 0167/2021 7 Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 pondělí 12. dubna 2021
UR 0166/2021 7 Dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání, uzavřené s MV ČR za účelem implementace platebních bran pro veřejnou správu pondělí 12. dubna 2021
12345...

M - Mimořádná schůze