Ing. Eva Svobodová

V útvaru: Odbory a oddělení / Odbor dopravy
Funkce: odborný pracovník
E-mail: SvobodovaE@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 2. patro, č. 315
Telefon: 235 011 401
Fax:
Vizitka:

stanoviska jako dotčený orgán státní správy k územnímu a stavebnímu řízení (rodinné domy),
připojování sousedních nemovitostí,
zřizování sjezdů a nájezdů (rodinné domy),
vyhrazená parkoviště, prodejní zařízení,
audiovizuální tvorba apod.
Vytisknout