Jana Krákorová

V útvaru: Odbor - kancelář starosty / Oddělení organizačně-administrativní
Funkce:
E-mail: KrakorovaJ@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 5. patro, č. 633
Telefon: 235 011 223
Fax:
Vizitka:

organizační příprava jednání a pořizování výstupů z jednání rady a zastupitelstva městské části, evidence usnesení a evidence jejich plnění
Vytisknout