Zveme občany městské části Prahy 13 na veřejné projednání „Zřízení parkovacích stání s parkovacím kotoučem na vybraných lokalitách Prahy 13“ v pondělí 15. května 2017 od 17.00 do obřadní síně radnice na Slunečním náměstí.
Veřejné projednání se týká záměru realizace parkovacích stání s parkovacím kotoučem na vytipovaných lokalitách Prahy 13.

Projednání je součástí aktivit Místní Agendy 21.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Ing. Josef Zobal
předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ


Blíže nespecifikovaný obrázek

parkování kotouč.
Vytisknout