Díky přijetí dotací z Magistrátu hl. m. Prahy v loňském roce bylo možné pokračovat v revitalizacích veřejných prostranství.

Po prostranství před ZŠ Trávníčkova přišlo na řadu prostranství před další lužinskou základní školou Brdičkova. Prostranství před školou je místem setkávání žáků a učitelů ve volném čase. Asfaltová plocha s několika rozbitými lavičkami nepodněcovala žáky k tomu, aby si prostoru náležitě vážili. Dle projektové dokumentace Ing. Martina Černého revitalizaci provedla firma Vistoria a. s. a investorem byl odbor životního prostředí. Projekt na tuto investiční akci byl projednán s veřejností v květnu roku 2016 v rámci Místní Agendy 21 a byl konzultován i se zástupci školy.

Architektonický návrh citlivě navazuje na geometrickou panelovou výstavbu sídlišť z 80. let. Asfaltový povrch byl nahrazen probarvenou šedou dlažbou, která navazuje na blízkou fontánu obloženou skleněnou mozaikou. Centrem dění je kruhový záhon uprostřed prostranství se solitérní jabloní, která vyrostla ze semínka odhozeného jablka. Záhon je nově povýšen na pobytovou zatravněnou plochu určenou k odpočinku žáků ze školy. Zídka záhonu je opravena a obložena keramikou z dílny Alexandry Koláčkové v barvách fontány. Trávník na ploše je uměle zavlažován, aby byla zachována jeho dobrá kondice. Do plochy byly přemístěny 3 ozdobné kameny a restaurovaný artefakt „nárožní kámen“ od sochaře Jasana Zoubka z roku 1988, který je nyní umístěn na důstojném místě v trvalkovém záhonu. Původní pítko bylo vyměněno za nové z dílny keramičky Koláčkové. Celé prostranství je osazeno moderními lavičkami, které lépe vyhoví odpočinku žáků ze školy i dalších návštěvníků prostranství. Je zde vysazeno 6 alejových stromů, 2 okrasné jabloně a jeden jinan dvoulaločný. Prostranství doplňuje nová skupinka keřů při ul. Brdičkova.

Celková cena investice byla 7,1 mil. Kč a z toho dotace z MHMP činila 5 mil. Kč.

Dana Céová, odb. životního prostředí

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ

FZŠ BRDIČKOVA - NOVÉ PROSTRANSTVÍ


Vytisknout