Využijte možnosti odevzdat pneumatiky v rámci zpětného odběru

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností stanovuje výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na značku či bez vázanosti na koupi nové pneumatiky.

Pneumatika není komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako černá skládka. Nově lze odevzdávat pneumatiky také zcela zdarma ve sběrných dvorech. Pneumatiky nesmějí být znečištěné a odevzdávají se bez disků.

Pneumatiky nesmějí pocházet od autoservisů či pneuservisů.

Sběrný dvůr může pneumatiky odmítnout v případě, že jejich množství přesahuje okamžitou kapacitu sběrného dvoru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru i na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území hlavního města. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Použitá pneumatika, vybraná systémem ELTMA, je zpracovatelem rozdrcena, a poté se použije k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek.

V případě, že využijete některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (katerina.dostalova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

Dejte pneumatice druhý život a odevzdejte je na místo zpětného odběru.

Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltma

Seznam míst zpětného odběru pneumatik individuálních výrobců


zpětný odběr pneumatik.
Vytisknout