Živnostenské podnikání (zdroj MPO)

Živnostenský zákon

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

CRM - Centrální registrační místo

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Živnostenský rejstřík

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku (dokument Word)

Adresář živnostenských úřadů

Jednotná kontaktní místa

 

Průvodce živnostenského podnikání

 

Další informace

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Novela živnostenského zákona upravující prodej lihovin: http://www.mpo.cz/dokument148741.html

Základní informace k EET

Spotřebitelský ombudsman

Oficiální portál pro podnikání a export - http://www.businessinfo.cz/
Vytisknout