S velkou lítostí a hlubokým smutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý ředitel školy, vynikající pedagog, kolega a kamarád Mgr. Nikolaj Hladík.

Mgr. Nikolaj Hladík působil ve funkci ředitele ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027  od 16. 2. 1989 do 31. 7. 2019, kdy odešel do zaslouženého důchodu. Až do současnosti však zůstal profesi pedagoga věrný, učil dál svou milovanou fyziku. 

Čest jeho památce.

Vytisknout