Srdečně zveme všechny ženy, a nejen je, na přednášku společnosti Mamma HELP o výskytu a možnostech prevence karcinomu prsu. Dozvíte se, co to je mamární screening, jaké jsou metody a možnosti vyšetřování u lékaře, kdo vyšetřování hradí, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč, jak často prohlídky absolvovat, jak se správně provádí samovyšetřování...
Nácvik samovyšetření na fantomovém modelu, možnost zodpovězení vašich otázek.
Vstup zdarma.
Vytisknout