8. 4. 2013 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 439 v rámci spolupráce sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru v souvislosti s plněním jednoho z ukazatelů kriterií Místní Agendy 21.

Přítomni: dle prezenční listiny

Reprezentované sektory:  

občanský – Komunitní centrum sv. Prokopa, Občané ze Prahu 13, Spolky

podnikatelský – SMAKER PRODUCT

veřejné správy – ÚMČ Praha 13, zástupce TOP 09

Setkání zahájil pan Ing. Jiří Neckář, odpovědný politik pro Agendu 21. Ing. Neckář po přivítání přítomných zástupců všech sektorů pokračoval kontrolou zápisu z roku 2012.

 • Tento rok došlo k obměně 50 % prodejců – např. z důvodu stížností na kvalitu výrobků nebo likvidace firmy.  Změna se týká především pekárenských výrobců a prodejců.
 • Počet prodejců (21) zůstává i po provedených změnách stejný.
 • Ceny jsou srovnatelné s cenami na ostatních trzích v Praze.
 • Je zastoupen dostatečný sortiment zboží, včetně výrobků označených značkou BIO.
 • Prodejci jsou kontrolováni, musí být označen původ produktů. Většina je nakupována od prvovýrobců nebo pěstitelů. U kombinovaných produktů nechybí označení prodejce (např. exotické ovoce z velkotržnice Lipence)
 • Pouze zde nebude zastoupen prodej zvěřiny z důvodu nízké kupní síly.
 • Kozí výrobky zatím nejsou v nabídce, ale budou zastoupeny v průběhu roku.
 • Bude rozšířena nabídka ochutnávek i teplého občerstvení např. grilované speciality (rybí hranolky)
 • Pro děti zde bude opět umístěna zábavná atrakce.

Další připomínky a dotazy byly kladeny zástupci občanského sektoru.

 • Nižší ceny – ano, někteří prodejci nabízely produkty za nižší ceny, ale smlouva s nimi nebyla uzavřena, protože nesplňovali především hygienické podmínky.
 • Pečivo není chráněno proti vířícímu se prachu – připomínka bude prodejcům sdělena.
 • Byli pochváleni především prodejci ryb a květin.
 • Bude zde pojízdná firma s mlékem?  - Nebude. Je zajištěna firma BIO VAVŘINEC s mléčnými výrobky.
 • Produkty ze Slovenska jsou stejné? – Nejsou. Loňský sortiment je tento rok rozšířen o nové výrobky (sýry i uzeniny).Závěr:

Na závěr setkání byl všem přítomným rozdán k vyplnění dotazník spokojenosti. Současně byl požádán zástupce firmy SMAKER PRODUCT o distribuci dotazníků spokojenosti návštěvníkům trhů.  Hodnocení výsledků bude předmětem příštího setkání.


Zapsala: Jana Mazánková

Schválil: Ing. Jiří Neckář

P1270289.jpg


P1270290.jpg

Vytisknout