Zveřejněno od:11.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:28.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Západní město - Dopravní napojení pozemku č.parc. 330/11, k.ú. Třebonice"
Značka:P13-24135/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


Untitled_2_.pdf

2016-59771.pdf
Vytisknout