Zveřejněno od:14.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:01.06.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5
Značka:P13-24413/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


2018_kveten_-_volne_N_Pv_PLCNB_komercni.pdf
Vytisknout