Zveřejněno od:11.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:29.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Záměr pronájmu části společné chodby v PLCNB, Seydlerova 2451, P5
Značka:P13-24224/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


2018_kveten_-_pronajem_casti_spolecne_chodby.pdf
Vytisknout