Zákaz se bude týkat stovek pražských domácností. Ty mohou od letošního 21. října do 30. října příštího roku využít možnost získat na výměnu kotle dotaci až do výše 80 procent nákladů. To je důvod, proč zákaz vstoupí v platnost za více než rok, což má dát majitelům nevyhovujících zdrojů vytápění čas k tomu, je za zvýhodněných podmínek vyměnit.

Součástí vyhlášky, kterou schválilo pražské zastupitelstvo je také zákaz topení ve druhém zdroji tepla, například v krbu, v době vyhlášení smogových situací.

Vyhláška o zákazu spalování vybraných druhů pevných paliv č.11/2019 Sb.hl.m. Prahy
Vytisknout