Informujeme občany, že dne 13. března 2018 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení ve věci stavby „POLYFUNKČNÍ CENTRUM LUŽINY, BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA“ na pozemcích parc. č. 2131/733 a 2131/734 (bytové domy) a č. parc. 2131/369, 2131/370, 2131/376, 2131/377, 2131/378, 2131/381, 2131/383, 2131/384, 2131/391, 2131/394, 2131/399, 2131/400, 2131/5, 2131/339, 2131/340, 2131/341 (inž. sítě a komunikace), vše v katastrálním území Stodůlky.

Městská část vyjádřila své nesouhlasné stanovisko Usnesením č. 0068/2018 ze dne 26. února 2018.

Upozorňujeme na skutečnost, že občané mohou za určitých zákonem daných podmínek do tohoto řízení vstupovat jako účastníci řízení a mohou jej připomínkovat případně vznášet námitky.

Informace o záměru - Polyfunkční centrum Lužiny - bytové domy Alfa a Beta

Informace o záměru - Polyfunkční centrum Lužiny Bytové domy Alfa a Beta
Vytisknout