Zveřejněno od:09.10.2018 0:00:00
Zveřejněno do:09.11.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - POLYFUNKČNÍ CENTRUM LUŽINY - BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA
Značka:P13-35262/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-32868.pdf
Vytisknout