Návrh na ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen podepsat se.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která chce být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění. 

Žádosti vyřizuje Odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13, v úřední dny v 1. patře budovy,
Oddělení sociální péče, kancelář č. 223

Dvořáčková Iva
Tel: 235 012 443
E-mail: DvorackovaI@praha13.cz

Benešová Jaroslava
Tel.: 235 011 459
E-mail: BenesovaJ@praha13.cz


K žádosti je třeba předložit:

- občanský průkaz žadatele, občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění
- potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod
- event. podepsat se, doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena.

Formuláře žádosti  je k dispozici na Odboru sociální péče a zdravotnictví - oddělení sociální péče, 1.patro.

Vytisknout