Ve středu 24. února byla zahájena třetí, tedy závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova. Projekt rekonstrukce celého vnitrobloku byl v roce 2018 projednán s veřejností v rámci místní Agendy 21.

  V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního hřiště, v rámci poslední etapy bude kompletně zrekonstruována cestní síť v západní části vnitrobloku, která je v téměř havarijním stavu. Součástí rekonstrukce budou také terénní a parkové úpravy včetně výsadby dřevin a trvalek. Přívětivější tvář získá i prostranství před základní školou, kde bude zmodernizována zpevněná plocha, dojde k odstranění kruhových záhonů v havarijním stavu a barevně bude plocha ladit s budovou školy. Před sochou „Kamenožrouta" je počítáno s novým, velkým kruhovým záhonem, okolo kterého budou lavičky. Zůstane zde zachován živičný povrch, který hojně využívaly děti pro nácvik svých dovedností na in-linech. Nově koncipovány budou také oválné, vyvýšené záhony. Ty budou srovnány s terénem a před školou tak vznikne další odpočinková zóna s lavičkami a odpadkovými koši.

  Obnova cestní sítě se v první fázi bohužel neobejde bez rozsáhlých bouracích prací, které budou prováděny postupně tak, aby mohl být zachován částečný průchod vnitroblokem a přístup ke škole. Staveniště bude vždy ohraničeno oplocením a ve vnitrobloku budou rozmístěny informační cedule s upozorněním na nutné uzavírky. Termín dokončení stavby je stanoven na podzim letošního roku, ale pro případ nepříznivých klimatických podmínek je nutné počítat s určitou rezervou.
  Prosíme o vzájemnou ohleduplnost, aby stavba mohla být zdárně a v co nejkratší době dokončena.


Odbor životního prostředí

rekonstrukce 3

rekonstrukce 2


rekonstrukce 1

Vloženo: 25.02.2021 – Eva Černá ; Přečteno 373 x
Vytisknout