Vyhlašujeme soutěž pro všechny děti z Prahy 13, které nejen rády soutěží, ale také se zajímají o svět, ve kterém žijí.

Děti, zamyslely jste se někdy nad tím, jak je pro přírodu pracné poradit si například s odpadky vyhozenými jinam než do odpadkového koše?

V rámci udržitelného rozvoje jsme pro vás přichystali soutěž zaměřenou na ekologickou výchovu na téma: Za jak dlouho se rozloží?

Na obrázku máte 11 druhů věcí  a 11 časových úseků. Každá věc = 1 časový úsek. Zkuste je správně přiřadit. Rodiče samozřejmě mohou pomoci.

Odpovědi zašlete do 20. února 2018 na adresu: ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 (obálku označte SOUTĚŽ) nebo ji můžete v označené obálce odevzdat v informacích v přízemí ÚMČ Prahy 13 či poslat na adresu zelenkovah@praha13.cz.

Nezapomeňte uvést jméno, adresu, tel. číslo, popřípadě e-mailovou adresu. Ze správných odpovědí bude vylosováno 30 výherců, kteří obdrží věcné ceny.

Soutěž vyhlásila ve spolupráci s odborem životního prostředí místní Agenda 21.

 

Hana Zelenková
koordinátorka MA 21 


ma21ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ
Vytisknout