vyzaduji


Městská část Praha 13

 

VÝSTUP

 

z jednání Krizového štábu MČ Praha 13

 

KŠ MČ 08/2020

ze dne 7. 5. 2020

 

 

I.  Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován o pokračující distribuci dezinfekce a ochranných prostředků do základních a mateřských škol, kterých je MČ Praha 13 zřizovatelem.

 

 

II.  Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován tajemníkem ÚMČ Praha 13 o poradě s vedoucími odborů úřadu, kde byla zhodnocena úspěšnost přijatých opatření od 16. března – doposud včetně pokračujících zvýšených hygienických opatření po 11. květnu 2020.

 

 

III.Krizový štáb MČ Praha 13 souhlasí v případě výzvy od MHMP k převzetí další zásilky dezinfekce s distribucí občanům, BD, SVJ.

 

 

IV.  Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí informaci Krizového štábu hlavního města Prahy ze dne 6. 5. 2020 ohledně ukončení distribuce ochranných prostředků ze strany hl. m. Prahy i státu.

 

 

V.  Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován odborem školství o startovacích balíčcích pro základní a mateřské školy na svém území, kterých je zřizovatelem MČ Praha 13.

 

 

VI.  Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován odborem školství ohledně otevření základních škol dne 11. 5. 2020 pro žáky 9. tříd z důvodu přípravy na přijímací zkoušky.

 

 

VII.Krizový štáb MČ Praha 13 konstatuje na základě vývoje situace ohledně výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, že bude nadále jednat dle potřeby.

 

 

Ing. David Vodrážka

předseda Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

 

Mgr. David Michut

tajemník Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

Vloženo: 07.05.2020 – Eva Černá ; Přečteno 395 x
Vytisknout