Městská část Praha 13 spustila dva důležité projekty zaměřené na budoucí rozvoj. Jedná se o Aktualizaci strategického plánu MČ Praha 13 do roku 2030Aktualizaci koncepce rodinné politiky pro MČ Praha 13.

Strategický plán přináší společnou sdílenou vizi rozvoje naší MČ, tento základní rozvojový dokument stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a aktivity, kterými se těchto cílů dosáhne. Koncepce rodinné politiky umožňuje správným směrem zacílit na podporu rodin, vytvořit vhodné podmínky pro rodinu a umožnit tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní plány. Tyto dokumenty budou vycházet z reálných potřeb a možností a zahrnou názory veřejnosti i odborníků. Jejich kontinuita bude zajištěna i přes budoucí volební období a umožní městské části správně zacílit rozvojové projekty i využít veškeré dostupné finanční prostředky, například z Evropské unie.

V červnu 2023 se uskuteční výzkum veřejného mínění, který bude sloužit jako důležitý podklad pro tyto dokumenty. Výzkum bude realizovat agentura SC&C a tazatelé budou označeni průkazem tazatele. Budou kontaktovat občany na veřejných místech během všedních dnů i víkendů. Dotazník se zaměří na spokojenost s životem v Praze 13 a umožní občanům upozornit na problémy, které vnímají, ale také zhodnotit, co se podařilo a co by uvítali do budoucna.

Můžete se také zapojit do tvorby pocitové mapy a sdělit, kde Vám něco chybí, kde se necítíte bezpečně či kde se Vám líbí. Vaše návrhy umožní projekty správně zacílit. Pocitovou mapu můžete vyplnit na odkazu http://praha13.rozvoj-obce.cz.

Strategické dokumenty jsou zpracovávány ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.), průzkum veřejného mínění provádí agentura SC&C.

Zajímají nás Vaše názory, zapojte se také Vy!

POCITOVA_MAPA
Vytisknout