OPZ 

Název projektu: Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007412

Celkové způsobilé výdaje: 2 693 050,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020


Cíle projektu:

Jedním cílem projektu je pomocí čtyř Ideathonů uspořádaných ve dvou letech trvání projektu komplexně aktualizovat Strategický plán MČ Praha 13. Použití Ideathonů ve veřejné správě v municipální oblasti je značně inovativní počin a bez jakýchkoliv zkušeností. Dalším výstupem bude proto po ověření funkčnosti zpracovaná "Metodika pro použití ideathonů ve veřejné správě", aby tato dobrá praxe mohla být dále šířena.

 

Dalším cílem projektu bylo vytvoření strategického dokumentu "Smart City plán MČ Praha 13" a v rámci tohoto strategického dokumentu:

- porovnat Prahu 13 (benchmark) s ostatními chytrými městy v ČR, Evropě i ve světě

- doručit zahraniční zkušenosti a know-how

- vytvořit zásobníky Smart řešení pro každou oblast Smart City

- nastavit KPI pro všechna Smart řešení

Cíle projektu jsou stanoveny metodou SMART (řešení je přesně popsáno, jsou definovány měřitelné výstupy, řešení je akceptované vedením, je zcela realistické a je stanoven jasný harmonogram).


Realizátor projektu: 

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba: 

Ing. Libor Hakl
E-mail: HaklL@praha13.cz
Tel.: 235 011 346

Odkazy:
OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/
Vytisknout