Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář starosty
Oddělení tisku a informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v roce 2003

Ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Úřad městské části Praha 13 výroční zprávu za rok 2003 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Oddělení tisku a informací odboru kancelář starosty obdrželo v roce 2003 celkem 13 písemných žádostí o poskytnutí informací, které byly předány k vyřízení příslušným odborům úřadu městské části.

Všechny podané žádosti byly vyřízeny. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace a nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Nebylo vedeno žádné řízení pro nedodržování ustanovení tohoto zákona.

Oddělení tisku a informací vyřídilo denně v průměru 25 telefonických dotazů občanů týkajících se činnosti úřadu městské části. Dalších několik set dotazů bylo vyřízeno e-mailem. Na stovky telefonických dotazů a e-mailů odpovídaly samostatně také jednotlivé odbory úřadu.

Zveřejňování informací

zajišťuje úřad prostřednictvím pracoviště informací, vyvěšováním ve vitrínách před radnicí, vlastními médii a poskytováním informací médiím.

Pracovnice oddělení tisku a informací v recepci ve vestibulu radnice odpovídají na otázky občanů a rozdávají informační materiály Občané mají možnost v informacích nahlédnout do řady dokumentů (například do Průvodce sociálními dávkami, Zásad pronájmu nebytových prostor a postupu při pronájmu bytů, Rozpočtu Městské části Praha 13), dále do Sbírky zákonů ČR a Věstníku vlády ČR apod. K dispozici jsou informace ze samosprávné oblasti, tj. kontakt na členy zastupitelstva, termíny a programy zasedání volených orgánů a veškerá usnesení přijatá radou a zastupitelstvem MČ Praha 13.

Vlastními médii jsou:

a) internetové stránky městské části na adrese www.praha13.cz, obsahující podrobné informace o městské části, včetně usnesené rady a zastupitelstva, a o organizaci a činnosti úřadu.

b) informační zpravodaj Prahy 13 STOP, který je zdarma distribuován do více než 23 000 schránek občanů Prahy 13, obsahuje nejdůležitější usnesení rady a zastupitelstva městské části a informuje veřejnost o aktuálním dění v městské části.

c) televizní Aktuality Prahy 13, jejichž výroba a vysílání jsou zajištěny smluvně, jsou vysílány 4x denně na INFO kanálu UPC (premiéra je jednou týdně, vždy ve čtvrtek) a poskytují aktuální informace o činnosti úřadu a zajímavosti z veřejného, kulturního a sportovního života Prahy 13.

Poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům zajišťuje tiskový mluvčí úřadu formou aktivního zasílání tiskových zpráv elektronickou poštou a permanentní komunikací s novináři.

 

V Praze dne 27. února 2004

PhDr. Samuel Truschka
vedoucí oddělení tisku a informací

 

Originál dokumentu ve formátu MS Word

 

Zveřejněno: 06.05.2005 – Admin Administrator ; Přečteno 5936 x
Vytisknout