Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Výpis z katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný.

Pověřené úřady poskytují výpisy z katastru, týkající se nemovitostí v celé České republice, bez ohledu na sídlo úřadu, kde žadatel o výpis žádá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut každému na vyžádání.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavte se osobně na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají katastrální úřady, příslušné podle místa polohy nemovitosti. V Praze je takovým úřadem Katastrální úřad pro hlavní město Prahu.

Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají také obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. V Praze tyto výpisy vydávají úřady městských částí Praha 1-22.

V pilotním provozu vydávají ověřené výpisy z katastru nemovitostí rovněž pracoviště Czech Point, umístěná na vybraných úřadech veřejné správy, mezi které patří Úřad městské části Praha 13.

Pro podrobnější nahlížení do katastru nebo získání snímků katastrálních map je nutné se obrátit na katastrální úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor majetkový, bytový a investiční - Oddělení majetkové - 3. patro, č. 424

Odbor občansko-správní - Czech Point - 1. patro, galerie v atriu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel musí sdělit přesné údaje týkající se dané nemovitosti:

  • název katastrálního území
  • číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo popisné nemovitosti

Na Czech Pointu musí žadatel sdělit následující údaje:

  • název katastrálního území
  • číslo listu vlastnictví
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za první stránku zaplatí občan 100,- Kč, za další i započatou 50,- Kč u příslušného pracovníka.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z katastru nemovitostí vydán bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Vyhláška 550/2006 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Český úřad zeměměřický a katastrální
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 1. 2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 28.03.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 29313 x
Vytisknout