3. Název životní situace

Výpis z rejstříku trestů

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o výpis z rejstříku trestů podává občan osobně s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), obsahujícího fotografii žadatele a dále jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví žadatele, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství.

Občané Slovenské republiky předkládají průkaz totožnosti a originál nebo úředně ověřenou kopii rodného listu. Občané ostatních států předloží průkaz totožnosti a originál rodného listu nebo jeho úředně ověřenou kopii, přeloženou tlumočníkem do českého jazyka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • občan starší patnácti let
  • pověřený zástupce občana
    (předloží ověřenou plnou moc, ověřenou kopii rodného listu a svůj doklad totožnosti)
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce žádost o výpis z rejstříků trestů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis z trestního rejstříku můžete podat na obecním úřadě, městském úřadě, v Praze na úřadě městské části, nebo přímo na Rejstříku trestů (Soudní 1, 140 00 Praha 4), kde je žádost vyřízena na počkání. Ověřené výpisy z rejstříku trestů vydávají rovněž pracoviště Czech POINTu, umístěná na vybraných úřadech veřejné správy, mezi které patří Úřad městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kancelář tajemníka - Czech Point - 1. patro, galerie v atriu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • platný průkaz totožnosti , příp. originál nebo ověřenou kopii rodného listu
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není potřeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání výpisu je 100,- Kč v hotovosti přímo na pracovišti Czech POINTu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 126/2003 Sb.
Zákon č. 253/2006 Sb.
Zákon č. 342/2006 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Rejstřík trestů
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 09.01.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 47466 x
Vytisknout