Na základě vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů  č. 290/2011 Sb., dochází k výměně stávajícího
č. O1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou“
, které využívají osoby, jimž jsou přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně a dopravují se  nebo jsou dopravovány motorovým vozidlem,
 
za č. 07  „Parkovací průkaz označující  vozidlo přepravující  osobu těžce  zdravotně  postiženou“


Stávající doklad  01 pozbývá platnosti ode dne 1.1.2013.

Nové parkovací průkazy vydává Odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13, v úřední dny v 1. patře budovy, Oddělení sociální péče,  kancelář č. 223

Dvořáčková Iva
Tel: 235 012 443
E-mail: DvorackovaI@praha13.cz

Benešová Jaroslava
Tel.: 235 011 459
E-mail: BenesovaJ@praha13.cz
 

K výměně je nutné předložit:

- občanský průkaz

- průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P)

- fotografii formátu 35x45 mm odpovídající současné podobě

- stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování O1.

Vzhledem k předepsaným náležitostem parkovacího průkazu 07,  kdy po podpisu držitele mimořádných výhod se doklad zalaminuje, je nutná osobní přítomnost držitele mimořádných výhod  

Jak vypadá nový parkovací průkaz


PP ZP 1.jpg

Vytisknout