Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

a s kontaktním elektronickým čipem

 

Datum podání žádosti

 Doklad připraven k převzetí 

13.09.2023

25.09.2023

14.09.2023

26.09.2023

15.09.2023

29.09.2023

18.09.2023

29.09.2023


Vyhotovený občanský průkaz  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel  (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
v úředních hodinách:

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro cestovní doklady, občanské průkazy, vyzvednutí hotových dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí a ve středu ukončeno v 17.45 hodin.

pondělí a středa od 8.00 do 18.00
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.
Další informace k vydání občanského průkazu.

Zveřejněno: 25.06.2015 – Natálie Kalistová ; Přečteno 220692 x
Vytisknout