Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
28.06.2018 - čtvrtek13.07.2018 -středa
29.06.2018 - pátek
13.07.2018 - pátek
02.07.2018 - pondělí
13.07.2018 - pátek
03.07.2018 - úterý
17.07.2018 - úterý
04.07.2018 - středa

18.07.2018 - středa

 

Vyhotovený doklad, cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na Odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Při podání
žádosti o vydání cestovního pasu je nutné rezervaci provést - za každou osobu jedno rezervační číslo, platí to i v případě dítěte.

Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout