Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
01.06.2022

27.06.2022

02.06.2022
29.06.2022
03.06.202230.06.2022
06.06.2022
01.07.2022
 
 

 

Vyhotovený cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

V současné době je vydávání pořadových lístků z číselníku pro cestovní doklady, občanské průkazy, vyzvednutí hotových dokladů a evidenci obyvatel v pondělí a ve středu z kapacitních důvodů ukončeno v 16.00 hodin.

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.


Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout