Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zainteresovaní občané, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady, popř. výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a na případnou výzvu úřadu doložit své osobní údaje. Vše je uvedeno na tiskopise žádosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí. Formulář žádosti vydává každý věcně a místně příslušný správní úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

Místní příslušnost:

  • podle místa trvalého pobytu nebo
  • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt).
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

  • občanský průkaz, cizinci předloží pas
  • doklad o odborné kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na příslušném správním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14:

  • s platností 1 rok ... 100 Kč
  • s platností 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce .... 50 Kč
  • s platností 3 roky ... 200 Kč
  • s platností 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 100 Kč
  • s platností 10 let ... 500 Kč
  • s platností 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 250 Kč

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku, v pokladně úřadu městské části.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

8. 2. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 03.03.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 6286 x
Vytisknout