Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zainteresovaní občané, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady, popř. výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a na případnou výzvu úřadu doložit své osobní údaje. Vše je uvedeno na tiskopise žádosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí. Formulář žádosti vydává každý věcně a místně příslušný správní úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

Místní příslušnost:

  • podle místa trvalého pobytu nebo
  • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany životního prostředí - David Svoboda

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

  • občanský průkaz, cizinci předloží pas
  • doklad o odborné kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na příslušném správním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14:

  • s platností 1 rok ... 100 Kč
  • s platností 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce .... 50 Kč
  • s platností 3 roky ... 200 Kč
  • s platností 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 100 Kč
  • s platností 10 let ... 500 Kč
  • s platností 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 250 Kč

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku, v pokladně úřadu městské části.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vyhláška č. 197/2004 Sb
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle § 30 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a dle zákona o přestupcích 200/1990 Sb.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo zemědělství ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydání loveckého lístku
28. Popis byl naposledy aktualizován

 8. 2. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 03.03.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 12508 x
Vytisknout