Zveřejněno od:19.09.2019 0:00:00
Zveřejněno do:01.11.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost
Značka:P13-44412/2019
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Prakticke_lekarstvi_pro_deti_a_dorost.pdf
Vytisknout