Zveřejněno od:17.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:28.06.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie
Značka:P13-24704/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Pneumologie_.pdf
Vytisknout